Musím dělat revize plynu

Moji zákazníci se mě často ptají, jestli musí jako majitelé a obyvatelé rodinného domu nebo bytu dělat revize plynových zařízení.

Tak jak to je?

Každý z nás má zřejmě doma plynový kotel, plynový sporák, jiný plynový spotřebič a samozřejmě rozvody plynu. Musíme nechat dělat jejich revize? Je to jako v případě revize komínu?

Podle zákona nemusíme, ALE…

Mnohokrát zmiňovaný Zákon č. 85/1978 Sb., o revizích plynu ani Energetický zákon přímo neukládá fyzickým osobám nepodnikatelům povinnost provádět kontroly ani revize plynu. Jako majitelé rodinného domu, ve kterém sami bydlíme, se tedy podle zákona obejdeme bez revize plynu. Stejně tak majitel nebo nájemník bytu v bytovém nebo panelovém domě. Má to ale dvě VELKÁ ALE.

První ale

Stojí nám to riziko za těch pár ušetřených korun? Za riziko, že nám únik plynu z netěsného kotle nebo rozvodů způsobí otravu? Že nám pojišťovna v případě požáru odmítne vyplatit pojistné plnění? Nebo nedej bože, že dojde k výbuchu plynu, jak už se několikrát stalo? Odpovězte si sami.

Druhé ale

Stejný Energetický zákon nám navíc jako tzv. chráněným zákazníkům ukládá jednu šalamounskou povinnost:

„Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.“

Je ponecháno na svobodné vůli občanů, jak toto zajistí. A jak následně prokážou.

Jak prokážete, že jste plynové zařízení řádně udržovali, když nebudete mít v ruce papír od revize?

musím dělat revizeDoporučuji Vám

Já doporučuji všem svým klientům i známým:

„Nechte si revizi plynu jednou za 3 roky také provést. Ta malá investice do klidu a omezení rizika se vyplatí.“

Cena za revizi plynu v bytě začíná již od 150 Kč, revize plynu v běžném rodinné domě vyjde na zhruba 1250 Kč.

Neriskujte a ozvěte se mi

©2015 - 2016 Ing. Jan Nohava - vytvořil DigitalniDurian.cz