Každoroční povinnost

odborná prohlídka kotelnyKaždý provozovatel nízkotlaké kotelny je povinen nechat provést odbornou prohlídky kotelny pravidelně každý rok, při uvedení kotelny do provozu a také při dalších mimořádných událostech.

Tato odborná prohlídka podle Vyhlášky 91/1993 Sb. musí být provedena osobou ovládající všechny související předpisy. Tato osoba musí mít oprávnění pro revize plynových i tlakových zařízení.

A to jsem přesně já. Přesvědčete se >>

A k tomu navíc: Mám více než dvacetileté zkušenosti z topenářského oboru, a tak velmi dobře rozumím samotným zařízením, čerpadlům i rozvodům.

Obraťte se na mě i s vyškolením obsluhy nízkotlaké kotelny nebo vypracování provozního řádu kotelny. Nebo to nechte na mně všechno:

Kompletní správa kotelen

Vezmu na starost kompletní správu vaší kotelny.

Co to znamená?

Že vám zajistím kompletní servis v podobě zajištění revizí plynových a tlakových zařízení, revizí elektro, revizí hasících přístrojů, revizí komínů, školení obsluhy i zajištění oprav anebo třeba pomůžu s výběrem dodavatele nových zařízení a technologií.

Školení obsluhyPomůžu vám

Nezapomeňte na některou ze svých povinností. Zákonů i povinností pro provozovatele kotelen je mnoho. Společně zjistíme, jaké povinnosti máte a vyřešíme je.

Mojí výchozí základnou je okres Kroměříž a vyrážím do celého Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.