povinné revize v bytových domechPovinné revize v bytových domech?

Pravidelná revize plynu patří mezi povinné revize v bytových domech, panelových domech a bytových družstvech.

Majitelé musí tyto revize nechat provést každé 3 roky.

Tato povinnost se vztahuje na rozvody ve společných prostorech domu, což většinou bývají rozvody plynu od hlavního uzávěru plynu po jednotlivé plynoměry.

Ceny za revize plynu se liší podle velikosti domu, počtu a umístění plynoměrů, podívejte se na orientační ceník.

Pomůžu vám, ozvěte se

školení-obsluhy-kotelenMáte vlastní kotelnu?

Spousta domů přešla z ústředního vytápění a vybudovala si vlastní kotelnu.

Pokud ji také máte, musíte nechat provést také revize tlakových kotlů, každoroční odbornou prohlídku a mít proškolenou obsluhu.

Některé povinnosti je nutné provádět jednou ročně, jiné jednou za 3 roky a některé jednou za 5 let.

Ztrácíte se v tom? Já se vám ani nedivím. Povinností a lhůt je spousta.

Nechte to na mně

Postarám se o kompletní provedení potřebných revizí a navíc vás zdarma zařadím do systému automatického hlídání termínů revizí a školení.

Zajistím revize elektro, revize hromosvodů a komínů i revize hasicích přístrojů. Zajistím vám vše potřebné, říkám tomu komplexní správa kotelen.

Nechat to na mně

Papírová válka

Provozní řády, výkresová dokumentace, provozní deníky zařízení, harmonogramy revizí, kontrol a školení, revizní zprávy – tohle všechno si na vás stát vymyslel. Nechte to také na mně. Postarám se vám o veškerou potřebnou dokumentaci a evidenci.

Máte po krk papírů?