„Základní škola Zachar patří do kategorie veřejných budov s vysokým pohybem osob, především dětí. Proto je ochraně majetku, zdraví a životů uživatelů tohoto školského zařízení věnována mimořádná pozornost.

Plynová zařízení u nás představuje regulační stanice plynu, plynová kotelna II.kategorie o výkonu 875 kW, průmyslový plynovod kotelny, školní kuchyně a bytové jednotky. Tlaková zařízení na škole zastupuje 7 ks expanzních nádob kotelny a zásobník kompresoru.

V tomto směru spolupracujeme s revizním technikem panem Janem Nohavou, který pro nás již třetím rokem spravuje veškerá vyhrazená plynová a tlaková zařízení.

Velkou výhodou spolupráce s panem Nohavou je jeho nabídka veškerých revizních, kontrolních a školících činností a jejich pečlivé provádění.“

říká

paní Monika Bartáková – zástupkyně ředitelky Základní školy Zachar v Kroměříži