„Provozy firmy ZPS Slévarna Zlín, a.s. jsou provozy těžkého strojírenství, kde se klade mimořádný důraz na zajištění bezpečnosti práce.

Nedílnou součástí těchto úkonů je revizní činnost na vyhrazených plynových zařízeních, kterou nám již třetím rokem zajišťuje ing. Jan Nohava. Pro firmu je velmi přínosné a důležité, že revizní technik zajišťující pro nás tuto povinnost vyplývající ze zákona provádí komplexně (revize a kontroly plynových zařízení i školení obsluh plynových zařízení).

Preciznost práce pana Nohavy dokazují i návštěvy pracovníků Inspektorátu bezpečnosti práce, které jeho práci hodnotí jako bezchybnou. Navíc automatické upozorňování na ukončení platnosti lhůt revizí a zkoušek mi pomáhá v práci bezpečnostního technika u umožňuje mi věnovat se jiným povinnostem.“

říká

pan Bc. Jan Tvrdoň – bezpečnostní technik firmy ZPS Slévárna Zlín, a.s.