Plyn je dobrý sluha, ale zlý pán

školení obsluhy nízkotlakých kotelenKvalitní školení obsluhy tomu zabrání.

Obsluha těchto zařízení musí být plnoletá, zdravotně způsobilá a prokazatelně proškolená a přezkoušená.

Provádím

  • školení obsluhy plynových zařízení dle vyhlášky 21/1979 Sb.
  • školení obsluhy tlakových nádob dle vyhlášky 18/1979 Sb. a ČSN 69 0012
  • školení obsluhy nízkotlakých kotelen dle vyhlášky 91/1993 Sb.
  • metodické vedení osob zodpovědných za provoz plynových a tlakových zařízení

Školení obsluhy plynových i tlakových zařízení se musí provádět každé 3 roky. Školení obsluhy NTL kotelen se musí provádět každých 5 let.

Provedu také odbornou prohlídku vaší kotelny podle Vyhlášky 91/1993 Sb.

Kompletní správa kotelen

Nebo si vezmu na starost kompletní správu vaší kotelny.

Co to znamená?

Že vám zajistím kompletní servis v podobě zajištění revizí plynových a tlakových zařízení, revizí elektro, revizí hasících přístrojů, revizí komínů, školení obsluhy i zajištění oprav anebo třeba pomoc s výběrem dodavatele nových zařízení a technologií.

Školení obsluhyPomůžu vám

Nezapomeňte na některou ze svých povinností. Zákonů i povinností je mnoho. Neriskujte pokutu ani lidské zdraví. Společně zjistíme, jaké povinnosti máte a vyřešíme je.

Mojí výchozí základnou je okres Kroměříž a vyrážím do celého Zlínského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.