„Pan ing. Jan Nohava v našem domě provádí revize plynových rozvodů pro 40 bytových jednotek, provádí revize plynových a tlakových zařízení a odbornou prohlídku v plynové kotelně o výkonu 180 kW, která byla u nás po odpojení od centrálního dálkového topení v roce 2012 nově zbudována.

Na jeho práci oceňuji především jeho pečlivost, spolehlivost a širokou nabídku služeb.

Kromě uvedených činností pro naše Společenství vlastníků navíc zajišťuje servis plynových zařízení a instalatérské práce, ale i ostatní povinné revize – kontroly spalinových cest, revize elektro a hasících přístrojů.

Velmi důležité je pro mě i kompletní vedení dokumentace, takže mi zcela odpadla starost o lhůty a platnost všech pro nás povinných dokumentů.“

říká

Bohumil Večerka – domovní důvěrník a obsluha nízkotlaké kotelny bytového domu 17. listopadu 3981 v Kroměříži